Založenie, zmeny a zrušenie spoločnosti

Spoločnosť PROFINCON, s.r.o. disponuje zaručeným elektronickým podpisom a preto všetky podania uskutočňuje elektronicky.

Výhodou tohto elektronického podávania je:

  • rýchlosť celého konania (celý proces založenia v prípade potrebnej súčinnosti klienta možno uskutočniť do 1-2 týždňov),
  • znížená výška poplatkov (ohlásenie voľnej živnosti je zadarmo, ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti a zápis v obchodnom registri v polovičnej výške)
  • a oveľa menšie množstvo papierových listín s osvedčeným podpisom (všetky dokumenty stačia iba 1 krát vytlačiť a osvedčiť, pretože pre potreby konania pred obchodným registrom sa skenujú a originály zostávajú klientovi, takže ušetríte aj za overovanie listín!).
Založenie spoločnosti s r.o.

Proces založenia spoločnosti s r.o.

1. Zhromaždenie základných údajov o spoločnosti
2. Výber vhodného obchodného mena
3. Výber predmetov podnikania
4. Vypracovanie zakladateľských dokumentov
5. Podpis dokumentov a ich naskenovanie
6. Získanie živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia
7. Podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
8. Registrácia spoločnosti na Daňovom úrade
Zmeny v spoločnosti s r.o.

Pri elektronickom podávaní je poplatok platný Okresnému súdu za jedno zmenové podanie 33 EUR (za tento jeden poplatok možno naraz urobiť neobmedzený počet zmien). Po podpísaní a naskenovaní všetkých potrebných dokumentov trvá celý proces približne 1 týždeň.

Spoločníci môžu rozhodnúť najmä o týchto zmenách v s.r.o.:
Zrušenie/zánik spoločnosti s r.o.

S.r.o. môže byť zrušená:

  • bez likvidácie – imanie s.r.o. vrátane majetku, pohľadávok a záväzkov na právneho nástupcu – t.j. na inú s.r.o. (tu ide o podnikové kombinácie – zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti),
  • s likvidáciou – t.j. vysporiadaniu všetkých záväzkov a speňaženiu celého majetku.
Celý proces likvidácie spoločnosti s.r.o. možno rozdeliť do týchto fáz: