Cenník služieb

Cenník služieb sa odvíja od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta na základe osobnej konzultácie.

Cenu komplexných služieb žiaľ nie je možné stanoviť paušálne a cenníkovo dopredu. Ani podľa počtu účtovných zápisov, keďže obsahom ponúkaných služieb nie je ani zďaleka iba vedenie účtovnej evidencie. Cenu za poskytované služby je preto potrebné stanoviť v každom prípade individuálne a podľa rozsahu a potrieb využívania jednotlivých ponúkaných služieb.

Dohodnite si preto prosím stretnutie telefonicky alebo nás kontaktujte mailom a pokúsime sa nájsť riešenie vhodné pre obe strany.