Komplexnosť služieb je našou pridanou hodnotou

Spoločnosť PROFINCON, s.r.o. poskytuje komplexné služby – od posúdenia a zriadenia vhodnej formy podnikania, cez vedenie účtovnej evidencie, daňový a právny servis, organizačné poradenstvo až po ukončenie podnikania vrátane asistencie pri plnení všetkých zákonných povinností. Činnosti, ktoré neposkytujeme priamo (BOZP, poistenie a pod.), zabezpečujeme prostredníctvom našich partnerov.

Naša spoločnosť sa zameriava na hlavnú funkciu účtovníctva. Nevedieme účtovnú evidenciu iba v zákonne nevyhnutej miere za účelom vyčíslenia výsledku hospodárenia a základu dane. 

Účtovníctvo by malo byť zdrojom informácií

Hlavnou funkciou účtovníctva je poskytovať pre podnikateľa informácie. Účtovníctvo je jeden z najdôležitejších manažérskych nástrojov riadenia podnikania.

Naša spoločnosť poskytuje na mesačnej/štvrťročnej báze presné informácie a trendy o vývoji Vášho podnikania.
S klientmi sledujeme, konzultujeme a prehodnocujeme ich situáciu v priebehu celého roka, nie až tesne pred podaním daňového priznania…

Výhody našej spolupráce:

  • nemusíte hľadať a kontaktovať viaceré subjekty na zabezpečenie jednotlivých služieb,
  • vieme posúdiť každý prípad z viacerých hľadísk – účtovného, daňového, právneho, organizačného a pod.,
  • komplexný pohľad nám pomáha hľadať tie najvhodnejšie riešenia
  • tieto riešenia vieme tlmočiť zrozumiteľnou formou
  • naším prístupom Vám vieme ušetriť zbytočné náklady za duplicitné či nepotrebné služby,
  • nemusíte študovať množstvo povinností a právnych predpisov a inej literatúry pre podnikateľov,
  • ušetríte veľké množstvo času.

Zoznam služieb, ktoré poskytujeme alebo zabezpečujeme

1. Poradenstvo
2. Založenie, zmena a zrušenie obchodných spoločností
3. Podvojné účtovníctvo
4. Mzdová a personálna agenda
5. Tvorba a správa dokumentov
6. Iné služby súvisiace s podnikateľskou činnosťou