Práca v oblasti účtovníctva si vyžaduje neustále vzdelávanie, nakoľko ide o každým rokom meniacu sa oblasť.

ÚČTOVNÍCI!

Nie ste si istí v nejakej oblasti? Zišla by sa Vám rada?

PODNIKATELIA!

Chcete rozumieť výstupom z účtovného programu?

ŽIVNOSTNÍCI!

Zvažujete, či by nebolo pre Vás výhodnejšie založiť si s.r.o.?

ODVÁŽLIVCI!

Rozhodujete sa začať podnikať a chcete vedieť, aké máte možnosti formy podnikania?

Prihláste sa na školenie alebo si dohodnite individuálne stretnutie!

Témy školení pre účtovníkov

1. Začíname s vedením účtovnej evidencie
2. Spôsoby oceňovania podľa Zákona o účtovníctve
3. Odpisovanie dlhodobého majetku z daňového a účtovného hľadiska
4. Inventarizácia majetku a záväzkov
5. Cestovné náhrady
6. Skladové hospodárstvo
6. Skladové hospodárstvo
7. Účtovanie vybraných účtovných prípadov
8. Účtovné operácie ku dňu zostavenia účtovnej závierky
9. Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania
10. Záverečné procesy v účtovnej jednotke

Témy školení pre podnikateľov

1. Porovnanie jednotlivých foriem podnikania
2. Informácie z účtovníctva ako nástroj manažérskeho riadenia podnika