Kontaktné údaje

Adresa kancelárie:
Moyzesova 16, 902 01 Pezinok

Korešpondenčná adresa:
Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok

Obchodný register SR:
Výška základného imania: 5 000 EUR
Rozsah splatenia základného imania: 5 000 EUR

Fakturačné údaje

Obchodné meno: PROFINCON, s.r.o.
Konateľ: Ing. Mgr. Jaroslav Zbudila
Sídlo: Štvrtok 8, 913 05 Štvrtok

IČO: 46815465
DIČ: 2023605705
IČ DPH: SK2023605705

Číslo účtu: 4016711489/7500